Platforma RM 2.0

Poznaj odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania!
A jeśli jakiegoś brakuje to
skontaktuj się z nami!

FAQ

Ogólne

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące całego systemu

Stworzone narzędzia są produktem wolnorynkowym dostępnym dla indywidualnych klientów, nie ma obowiązku przynależności do stowarzyszeń itp, aby dokonać zakupu dostępu. 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z minimalnym okresem zobowiązania 12 miesięcy.

Po upływie minimalnego okresu zobowiązania niniejsza Umowa może być w każdym czasie rozwiązana na mocy porozumienia stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Szczegółowe informacje zawarte są dokumentach podpisywanych przy zakupie dostępu do platformy.

Okres próbny wynosi 30 dni dla osób które podpiszą umowę. Po tym okresie istnieje możliwość rezygnacji z narzędzi lub kontynuacja dostępu.  

Wynagrodzenie DOSTAWCY USŁUG za świadczenie Przedsiębiorcy dostępu do platformy Property Lions wynosi 4200 zł netto (słownie: cztery tysiące dwieście złotych) za pełny rok kalendarzowy dostępu do platformy Property Lions. Wykaz i cennik dostępnych usług w platformie Property Lions znajduje się na stronie https://prolions.pl/

W przypadku nieuregulowania należności do Przedsiębiorcy zostanie przesłane wezwanie do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności, po tym czasie zostanie wysłana informacja o zablokowaniu dostępu do konta do czasu uiszczenia płatności. W Razie problemów z uregulowaniem płatności zaleca się kontakt z działem obsługi klienta.

Do korzystania z narzędzi wymagane jest oprogramowanie windows, a także android dla aplikacji mobilnej oraz posiadanie pakietu Microsoft Office. Nie wymaga się posiadania wysokich parametrów sprzętowych. 

Licencje przyznawana jest na jedno stanowisko, jeśli potrzebna jest większa ilość licencji należy o tym poinformować podczas rozmowy z naszym centrum obsługi klienta. Niezależnie od posiadanych licencji, klienci posiadający dostęp do platformy mogą wymieniać się dokumentami takimi jak szablony, opisy miejscowości itp. na własnych zasadach.

 Dla każdego nowego klienta przewidziane jest indywidualne spotkanie wdrożeniowe w celu pomocy przy instalacji narzędzi, a także przedstawieniu ich funkcjonalności.

Każdemu klientowi w ramach umowy przysługują 3h miesięcznie pomocy eksperckiej. Dane do kontaktu można znależć na stronie internetowej  https://prolions.pl/

Nie trzeba spełniać żadnych specjalnych warunków by móc dokonać zakupu produktów dostarczanych w ramach platformy.

Do każdego Klienta, który dokona zakupu dostępu do platformy zadzwoni specjalny konsultant w ciągu 48h ,aby przedstawić cały proces dokonania zakupu.

Nie złożenie dokumentów o wypowiedzeniu umowy po okresie minimalnym skutkuje przedłużeniem jej na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia jej w okresie 30 dni. 

 Tak, należy w tym celu skontaktować się z naszym centrum obsługi klienta

Wszelkie informacje wraz z danymi do kontaktu znajdują się na naszej stronie internetowej. Inną możliwością jest zapis na webinar oraz indywidualną sesje wdrożeniową.

Tak, jeśli stworzony zostanie dokument w programach AutomX , to wysyłając go do innej osoby , bez problemu będzie mogła go otworzyć w programie word.

Autom Desktop

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o Autom Desktop

To program wspierający działania Microsoft Word poprzez dodatkowe funkcje ułatwiające i przyspieszające tworzenie i prace z dokumentami na co dzień. Jest rozwiązaniem służącym do automatyzacji dokumentów.

W konfiguracji dostępnych jest 5 opcji zmian:
● Widok Automa-czyli ustawienia poziomu zaawansowania dostępnych opcji.
● Ustawienia chmury-czyli możliwość zsynchronizowania Plików, Google Drive oraz Microsoft Onedrive z Autom.
● Ustawienia regionalne-są odpowiedzialne za język w niektórych opcjach formatowania.
● Aktywacja – umożliwia m.in. aktywacje lub dezaktywacje Autom.
● Styl – umożliwia zmianę kolorów w funkcji „Panel zadań autom”.

Przy tworzeniu zmiennych istnieją 2 opcje: nowa zmienna lub szybka zmienna. W obu przypadkach program podpowiada, co należy wpisać w konkretne pole, co znacząco ułatwia proces ich tworzenia. Istnieje również opcja edytowania zmiennych.

Zmienna jest niczym innym jak opcją, która pozwala na szybką i bezbłędną podmianę informacji w całym dokumencie. Zmian można również dokonywać na kilka sposobów np. poprzez panel boczny, formularz dokumentu czy za sprawą aplikacji mobilnej.

Tagi nazywamy potocznie kontenerami, w których znajdują się odpowiednie zmienne. Przykład: W tagu „Adres nieruchomości” możemy umieścić wszelkie zmienne z tym związane, czyli np. miejscowość, ulica czy nr budynku. Podgląd tagów i przypasowanych zmiennych znajduje się w „Formularz dokumentu”.

1. W „Biblioteka” wybieramy „Nowy folder” i uzupełniamy odpowiednio pola.
2. Następnie klikamy „Dodaj pełny katalog”, należy wtedy dodać odpowiedni plik zawierający nasze zdjęcia oraz wybrać katalog nadrzędny, w którym chcemy je umieścić.

Gdy nasze zdjęcia zostaną dodane do biblioteki, z tego poziomu możemy, je umieścić w dokumencie ustalając, ilość zdjęć w wierszu czy ich wielkość. Resztę zrobi za nas program.

Dokumenty można zapisać w formacie DOC LUB DOCX co skutkuje tym, że każdy ma możliwość ich otworzenia bez najmniejszych problemów.

1. Kliknij „Panel zadań Autom”.
2. Wybierz opcje „Biblioteka”.
3. Następnie kliknij w „Nowy folder”, program podpowie, co należy wpisać w odpowiednie pole.
4. Kolejnym krokiem jest wybranie „Dodaj pełny katalog”, należy wtedy dodać odpowiedni plik, który chcemy umieścić w folderze oraz wybrać katalog nadrzędny, w którym chcemy je umieścić.
5. Gdy przejdziemy ten proces, możemy umieszczać nasz sub – dokument w odpowiednim miejscu w dokumencie głównym oraz go podmieniać.

Ta funkcja działa na takiej samej zasadzie, jak wszystkie pozostałem np. Opisy miejscowości czy metodologia.
1. W „Biblioteka” wybieramy „Nowy folder” i uzupełniamy odpowiednio pola.
2. Następnie klikamy „Dodaj pełny katalog”, należy wtedy dodać odpowiedni plik zawierający nasze kody QR oraz wybrać katalog nadrzędny, w którym chcemy je umieścić.
3. Gdy przejdziemy, ten proces możemy, umieszczać kody w odpowiednim miejscu w dokumencie i je podmieniać.

1. Po pierwsze musimy dodać Google Drive w opcji „Konfiguracja”.
2. Następnie w „Panel zadań Autom” wybieramy opcje „Chmura”.
3. Klikamy w „Foldery chmurowe” i wybieramy „Nowy folder współdzielony”.
4. Przez ten proces przeprowadza nas program.
5. Następnie wybieramy pierwsza z lewej strony ikonkę, by go zsynchronizować.
6. Po wykonaniu całego procesu możemy cieszyć się dostępem do wszystkich dokumentów zawartych w naszym Google Drive.

Dla klientów dostępny jest samouczek w postaci filmików, można również uzyskać szczegółowe informacje podczas sesji wdrożeniowej, instrukcji lub pisząc maila na platformarm@gmail.com.

Po pierwsze oba te narzędzia musimy połączyć z naszym kontem Google Drive, by poprzez synchronizacje móc przesyłać zdjęcia czy wypełnione lub do wypełnienia formularze, jak i zdjęcia, czy kody QR. Ten proces pozwala na pracę, gdziekolwiek jesteśmy.

Tak jest to możliwe. W takim przypadku nie mamy niestety wszelkich funkcji, jakie oferuje Autom.

W ramach platformy każdy otrzymuje dostęp do stworzonych „dynamicznych szablonów”, dzięki którym pozostaje tylko zmiana danych w dokumencie, pozwalająca na skrócenie czasu pracy. Istnieje oczywiście możliwość wgrania własnych indywidualnych szablonów i przerobienie ich w funkcje „dynamicznych”, by cieszyć się zautomatyzowaną i szybką pracą.

Autom Mobile

Zobacz ….

Aplikacja jest niczym innym jak uzupełnieniem działania programu Autom tylko, że w terenie. Służy do robienia zdjęć, uzupełnianiu formularzy, skanowania kodów QR czy też głosowego wprowadzania informacji w czasie wizji lokalnej. Dzięki podłączeniu z Google Drive ma możliwość przesyłania wszelkich danych do programu Autom.

To prosty i szybki proces. Wybieramy na aplikacji „Synchronize” i dodajemy nasze konto Google Drive.

Tak, mamy dostęp do wszystkich funkcji z wyłączeniem opcji synchronizacji i przesyłu gotowych formularzy poprzez nasze konto Google Drive.

W aplikacji istnieje możliwość uzupełniania formularza poprzez wprowadzanie głosowe, jak i również w czasie wizji lokalnej, możemy poprosić o podpis.

Simba

Zobacz

Klikamy w ikonę „Export”. Następnie wybieramy otwarty dokument Word, do którego chcemy przesłać nasze dane. W dokumencie Word wybieramy miejsce, gdzie, chcemy umieścić nasze tabele i obliczenia. Następnie wracamy do Simby i wybieramy odpowiednie rzeczy w okienku, które nam się wyświetli. Pozostaje, kliknąć eksportuj i gotowe.

Przycisk „Przelicz ponownie” wykonuje przeliczenia po każdym jego naciśnięciu, natomiast raz zatwierdzony przycisk „Auto przeliczanie” automatycznie przelicza dane od razu po dokonaniu zmiany w pliku.

Temat jest dosyć rozległy. W skrócie są czymś na zasadzie bazy, którą uzupełniamy, by mieć pełen proces obliczeniowy, jak i również informacyjny. Szczegóły omawiane są podczas sesji wdrożeniowej, jak i również w dostępnych tutorialach.

Po dokonaniu poprawek w obliczeniach itp. Działamy analogicznie jak w przypadku dodawania plików do dokumentu z tym że nie wybieramy już informacji, które chcemy umieścić, gdyż dokonaliśmy tego poprzednim razem.

Są dwie drogi:
1. Zatwierdzić raz przyciskiem „Auto przeliczanie”
2. Zatwierdzać po każdej zmianie przyciskiem „Przelicz ponownie”

Należy zacząć od załączenia pliku Excel, klikając ikonkę, „Wczytaj transakcje”. Aby program poprawnie zaczytał plik, musimy wybrać kolumnę z cenami netto za m2 oraz datami transakcji. Następnie w „Wartość wyjściowa do analizy” ustalamy powierzchnię. Wybieramy odpowiednią metodę obliczeniową i zaczytujemy zestaw cech.

Ta opcja służy tworzeniu zestawów cech, które w telegraficznym skrócie dzielą się na cechy z opisami oraz odpowiednią wagą. Do każdej cechy dodajemy jej ocenę, jak i również opis. Występuje również gradacja przy ocenach danej cechy i jest ona malejąca lub rosnąca w zależności od tego, czy oceny mamy poukładane od najlepszej do najgorszej, lub odwrotnie.

To miejsce w programie, które odgrywa bardzo ważną rolę. Możemy m.in. odcinać transakcje skrajne, ustawiać datę prognozy, używać opcji korekty cen. Mamy również podgląd w rozkład Gaussa czy wykres z ustawienia modelu. Po prawej stronie mamy pełen zakres informacji parametrów wyjściowych z analizy.

W tym momencie są dostępne dwie metody obliczeniowe: porównywania parami i korygowania ceny średniej. Informacje jak z nich korzystać dostępne są w czasie sesji wdrożeniowej oraz tutorialach.

Tak, w takim przypadku proces zaczytywania transakcji wygląda trochę inaczej. Różnice polegają na tym, że nie musimy wybierać kolumn cen netto, jak i dat, tylko zaznaczamy, że dane zaciągamy z Pricebooka i całą pracę wykonuje za nas program.

Oczywiście istnieje taka możliwość. Klikamy w niebieskie pole w prawym górnym rogu i wybieramy, „Dodaj analizę”. Możemy, również zmieniać nazwy analiz klikając „Edytuj analizę”. Wszelkie informacje, które wprowadzimy do zakładek np. Działki, obszary itp. Będą widoczne niezmiennie w każdej kolejnej dodanej analizie.

INFORMACJE

„Pierwszą zasadą każdej technologii zastosowanej w biznesie jest to, że zastosowana do wydajnego procesu, zwiększy jego wydajność.
Drugą, że zastosowana do niewydajnego procesu zwiększy tę niewydajność
Bill Gates  

Na drodze do spełnienia zawodowego roi się od pułapek, pomożemy Ci ich uniknąć!

Polityka prywatności
FAQ

OFERTA

Dedykowane oprogramowanie
Biblioteki szablonów
Elementy stałe dokumentów
Aplikacja mobilna
Akredytowane Szkolenia zawodowe
Dedykowane szkolenia biznesowe

KONTAKT

Skontaktuj się z nami tradycyjnie, lub kliknij zielony pulsujący przycisk i podaj numer telefonu.

+48 502 076 997

Zapisz się na darmowy newsletter

Otrzymuj od nas wartościowe treści na temat narzędzi i nowinek ze świata!

Szanujemy Twoją Prywatność